Wat is energie?

Dat is weer een woord dat aan iets is gegeven, dat lastig uit te leggen is. Als we kijken wat de Dikke van Dale hierover zegt, dan heeft deze het over: 

(Natuurkunde) Vermogen om arbeid te verrichten: Kernenergie, windenergie, zonne-energie  volhardende geestkracht; = veerkracht.

Wat er dan opvalt is dat het woord natuurkunde er tussen staat.

Energie is het vermogen om arbeid te verrichten.

Arbeid is in de natuurkunde een kracht die je vermenigvuldigt met de afstand waarover de kracht werkt.

 

Golflengte x frequentie = golfsnelheid

 

Frequentie is het aantal trillingen per seconde. Hoeveel keer per seconde iets gebeurt.

Frequentie geeft aan hoe vaak een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd.

 

Frequentie wordt weergegeven in hertz HZ.

Golflengte is de afstand tussen twee golven.

Een golf is een verstoring die zichzelf voortplant.

Denk maar aan water, op het moment dat er wind komt ontstaat er een golf. Het water noemen we dan het medium waar het water doorheen beweegt. De golf brengt energie over. Alle golven brengen energie over.Clark Maxwell kwam tot de conclusie dat licht bestaat uit afwisselend elektrisch en magnetisch veld, waarbij het een het ander in stand houdt en andersom. Op deze wijze kan licht eeuwig voortbestaan.  Dit elektromagnetische veld is niet alleen de basis van het licht, maar ook van andere vormen van golfenergie. Zoals radiogolven, frequenties. Het elektromagnetische veld bestaat uit een elektrisch en magnetisch veld. Elektromagnetische golven zijn er in allerlei frequenties. Lagere frequenties noemen we radiogolven. Bij hogere frequenties krijg je een soort warmtestraling en licht. Licht en radiogolven zijn beide elektromagnetische golven met alleen een verschillende frequentie. 

Met onze ogen kunnen we licht waarnemen. We nemen deze frequentie dus waar via ons zintuig, je oog. Om radiogolven te kunnen waarnemen hebben we een hulpmiddel nodig, denk aan een radio. Hieruit kan je dus concluderen dat je niet alles op elke frequentie op dezelfde wijze kunt waarnemen. Zou je dan elke frequentie kunnen waarnemen? Het is een kern en daaromheen elektronen, protonen en neutronen. Echter, dit blijkt toch niet helemaal te kloppen. Frequenties, trillingen worden weergegeven in Hertz. Een hond kan wel tot 50.000 Hz horen, wij mensen tot 20.000 Hz.

 

De kwantumfysica omschrijft het veld waarin we leven als ‘onzichtbare bewegende krachten, die de fysieke wereld beïnvloeden’. De term kwantum verwijst naar de kleinst mogelijke hoeveelheid energie. De wereld van de wetenschap is op zijn kop gezet doordat kwantumfysica aantoont, dat voor de kleinste deeltjes materie andere natuurwetten gelden dan de natuurwetten die we tot dusver aanvaarden als de waarheid. Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van deeltjes, die zo klein zijn dat de Newtonse natuurkunde er niet voor opgaat. Deze wetenschap is heel bijzonder en nog zo ontzettend jong, zo jong nog, dat er nog geen meetapparatuur is om het goed te kunnen meten.

 

Wat we vanuit de kwantumfysica tot nu toe kunnen leren is dat alles energie is.

 

Meer over energie en met name de kunst van energie? Het is een onderdeel in de online training de kunst van het leven.

Wat er op de achterflap staat:

Dit boek is voor iedere mooie ziel op aarde die dit leest. 

Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet in deze maatschappij paste. Ik was niet eens het zwarte schaap. Nu weet ik dat ik zowel het witte als het zwarte schaap ben. Het heeft mij mezelf beter doen begrijpen. En misschien herken je jezelf hier wel in.

 

Ik neem je graag mee naar de Kunst van het Leven, alle inzichten die mij hebben geïnspireerd naar het pad tot hier. Het is mijn pad geweest naar innerlijke vrijheid, geluk, verlichting. Het heeft mij vooral innerlijke rust gebracht. 

Dus ik kan hier een prachtig stukje op deze achterkant van het boek neerzetten, maar het is nog altijd mijn beeld van de wereld. Ik weet niet wat jouw beeld van de wereld is. Jij hebt gelijk en ik heb gelijk. We zijn tenslotte allemaal energie in beweging.

Geloof niets van wat ik hier schrijf. Vorm vooral je eigen mening. Dat je vooral mag ontdekken wat je in essentie bent. 

Dit is het resultaat.

Ik hoop dat het je inspireert.